АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

«ПЕРЕХОД  И НОВЫЕ ЭНЕРГИИ»

через ЕЛИ КАБАКЧИЕВУ

 

город Варна, Болгария

Дорогие друзья! Дорогие читатели сайта!

Продолжаем вас знакомить с посланиями, которые принимает Сотрудник Света из Болгарии Ели Кабакчиева. Публикуем послания на болгарском, а также предлагаем перевод на русский язык, любезно сделанный её землячкой Элеонорой Пенчевой.

 

 

ПРЕХОДА И НОВИТЕ ЕНЕРГИИ

/приел Ели Кабакчиева/


Посланието се получи като указание и любяща подкрепа до всички хора, които болезнено преживяват приемането на новите енергии, и промените които стават в телата ни по време на Прехода.
Става въпрос за движения на физическото тяло по знака на безкрайност около основните енергийни центрове по енергийния канал. Уверявам Ви, че са изключително полезни при създалите се обстоятелства. Има няколко точки по енергийният канал / минаващ като ос през цялото ни тяло /, около които да се завърти знака безкрайност с движение на дадена част от тялото.
Най напред правим няколко дълбоки вдишвания.


1. Започваме от центъра между очите / третото око /, като си представим, че енергийният канал минава през тялото ни и точката на завъртане по знака безкрайност е върху него. Правим пълни завъртания на очите надясно, като завъртаме и прибираме в точката върху канала. След това – пълно завъртане наляво и прибираме в изходно положение върху канала. Повтаряме движението по безкрайността 8 пъти. След това обръщаме посоката и извършваме още 8 движения по знака безкрайност.
Следва движение по знака безкрайност напред и назад около същата точка в едната посока 8 пъти. След което сменяме посоката и същото движение отново осем пъти.
Следва – движение нагоре и надолу по оста около същата точка по знака безкрайност. / движение нагоре по оста, завъртаме и прибираме в точката, продължаваме надолу по знака безкрайност, завъртаме и прибираме в изходящата точка / - извършва се 8 пъти. Сменяме посоката – ако е било надясно, сега е наляво – пак 8 пъти.
Това е. Все едно с движения по знака безкрайност рисувате цвете : надясно - наляво, напред – назад, нагоре – надолу.
2. Следва центърът на гърлото. Леко и плавно извършваме същите движения с главата около този център надясно – наляво по знака безкрайност – 8 пъти и в обратната посока също 8 пъти. След това напред и назад 8 пъти, и в обратна посока отново осем пъти. След това нагоре –надолу около същия център по знака безкрайност върху оста 8 пъти. Сменяме посоката и извършваме движенията отново 8 пъти.
3. След това правим движенията с гърдите и раменете около сърдечния център – леко и плавно.
4. Следват движения около кръста с център слънчевия сплит / точката е върху енергийният канал /.
5. Движения с бедрата – точката е ниско долу в корема.
6. Движения с двете колене едновременно – леко присвити ги движим заедно.
7. Желателно е да се направят същите движения и със стъпалата, като въртим леко около прегъвката. Ако Ви затрудняват 8 пъти, намалете го на четири. Това упражнение може да се извършва и в седнало положение. Плавно и леко.
8. Двете ръце едновременно завъртаме в лактите – по знака безкрайност, също в двете посоки. Надясно – наляво и обратно, напред – назад и обратно, нагоре –надолу също в двете посоки / по осем пъти/.
9. Въртене на двете ръце едновременно в китките. Въртим дланите по същия начин.
10. Накрая правим изтръскване на тялото – трептене с цялото тяло. Краката и ръцете също – бързо и динамично изтръскваме. Около пет минути, по желание може и повече.
Завършваме с няколко дълбоки вдишвания.
Това е. Правете го всеки ден. Тялото ще се нагоди по-лесно към промените и новите енергии. Освен това по лесно ще се освободи от токсините и блокажите. Тези движения удивително бързо тонизират цялото тяло и го подготвят за деня. Желателно е да се извършва сутрин. Ако през деня или нощта се появи дискомфорт в сърцето или на друго част на тялото, направете упражненията в съответния център. Въздействието е бързо и ефективно.
Всички движения да се извършват леко и плавно.

Надявам се полученото послание да съм го предала ясно и разбираемо.
Имаме цялата любов на Архангел Михаил, Неговата подкрепа и разбиране. Можем винаги да се обърнем към него за помощ при затруднение.
За мен е чест и удоволствие да му послужа, на Вас - също!

Приел посланието Ели Кабакчиева

ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК:

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЭНЕРГИИ

 

 

Дорогая Семья Света, дорогая Светлана,

 

Прежде всего я хочу поблагодарить Вас за прекрасные слова по поводу  присланных вам сообщений . Спасибо от всего сердца! Я отсутствовала некоторое время и поэтому не писала вам.  Теперь я посылаю Вам послание  Архангела Михаила  с просьбой  распространить его быстрее.Послание Архангела Михаила


Послание получилось как указание и любящая поддержка всем людям, болезненно переживающих принятие новых энергий и изменения, которые происходят в нашем организме во время Перехода.

 

Речь идёт о движении физического тела по знаку бесконечности вокруг главных энергетических центров на энергетическом канале.  
Это черезвычайно полезно в сложившейся ситуации.

Есть несколько точек на оси энергетического канала, вокруг которого  органы тела могут двигаться по знаку  бесконечности.

 

Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов.

1.Начинаем с  глаз.

Точка пересечения  знака бесконечности  - „третий  глаз ”. Двигаем  глазами  по горизонтальной восьмёрке.  Направо описываем полный круг.  Третий глаз- центр. Затем глаза  налево - полный поворот, и опять - в исходное положение (третий глаз).

Делаем   8 раза ( знак бесконечности по горизонтали).

Потом ещё 8 раза , но меняем направление. Начинаем налево полный круг –  центр (третий глаз) -   направо описываем круг-  центр.

Делаем движение глаз вперёд и назад -  тоже 8 раз.

Потом меняем направления –сзади-вперёд  8 раз.

Делаем  движение вверх и вниз- тоже 8 раз.

Потом- меняем направление- вниз-вверх 8 раз.

Как будто рисуем цветок с центром третий глаз.


2. Второй центр вращения – наше горло.

Мягко и плавно выполняем  те же движения, что и с глазами вокруг этого энергетического центра, направо – налево - 8 раз.

Потом  меняем направление – налево-направо -  8 раз.

Затем движемся  вперёд и назад - 8 раз,

и в обратном направлении снова восемь раз.

Затем вверх и вниз делаем восьмёрку -  8 раз.

И меняем направление – вниз-вверх - 8 раз.

3. Движение вокруг сердечного центра : движение плеч и грудной клетки.

 

4. Движения вокруг солнечного сплетения.

5. Движения  бёдрами – точка на нижней части живота .

 

6. Движения  обоих коленей – двигаем одновременно – восьмёрки небольшие- налево-направо 8 раз; и направо –налево – 8 раз.


7. Желательно - те же движения стопами – около лодыжек. Можно делать сидя - 4 раза  налево – направо и обратно.

 

8. Обе руки – одновременно вращаются в локтях - знак бесконечности – налево и направо и обратно- 8 раз.

Вверх и вниз – 8 раз. Двигаем медленно и легко.

 

9. Вращение обеих ладоней - одновременно - вокруг  запястья. Поворачивайте руки таким же образом.

10. Наконец – всё тело – стряхнули (потрясли) около 5 мин.

Ноги и руки- потрясли-стряхнули .

Если хотите можно еще раз потрясти всем телом.

 

Заканчиваем упражнения несколькими глубокими вдохами- выдохами .

 

Делайте это каждый день. Телу легче приспособиться к происходящим в нём изменениях и к новым энергиям. Кроме того это поможет избавиться от токсинов и застоев. Эти упражнения утром быстро тонизируют  весь организм и готовят его для активной работы.

Если в течение дня или ночи появился дискомфорт в сердце или в других частях тела, сделайте  эти упражнения в соответствующем центре. Воздействие происходит быстро и эффективно .

 

Все движения выполняются  легко и плавно.

 

 

P. S. Я надеюсь послание передала ясно и понятно.
С нами любовь Архангела Михаила, Его  поддержка и понимание. Можем всегда обращаться к нему за помощью в трудную минуту.

Для меня честь служить Ему и Вам!

Ели  Кабакчиева.

 

Перевела с болгарского Элеонора Пенчева